ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το κυνήγι ασκείται σήμερα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι ιδιαίτερα περιορισμένες χρονικά. Όμως μία ΕΚΠ όπως αυτή της Άνοιξης Γρεβενών, παρέχει τη δυνατότητα πρακτικά στους κυνηγούς να ασκούν το άθλημά τους έως και 11 μήνες το χρόνο. Το κυνήγι μέσα στην ΕΚΠ Άνοιξης Γρεβενών επιτρέπεται για το χρονικό διάστημα από 15/7/2016 μέχρι και 10/3/2017.
Ωστόσο, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ΠΔ 453/1988, μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παραπάνω διάταγμα, επιτρέπεται να παραταθεί η περίοδος λειτουργίας της ΕΚΠ και πέραν της περιόδου αυτής.
Εκτός από τα παραπάνω, η ΕΚΠ:

  • Θα προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων ολόκληρο το έτος και σε πραγματικές κυνηγετικές συνθήκες.
  • Λειτουργεί μόνιμη πανσιόν κυνηγετικών σκύλων.
  • Οργανώνει αγώνες ικανοτήτων κυνηγετικών σκύλων.
  • Οργανώνει δρώμενα όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναγνώριση βιοτόπων σε σχέση με το είδος του θηράματος.
  • Και, το κυριότερο, λύνει το πρόβλημα της ασφάλειας της άσκησης του κυνηγιού, ενώ μηδενίζει τους κινδύνους ατυχήματος.

ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Όμως η δραστηριότητα του Κτήματος Άνοιξης Γρεβενών δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα άσκησης του κυνηγιού. Συμπληρώνεται και με άλλες δράσεις όπως είναι ο περιπατητικός, ο περιβαλλοντικός και ο εκπαιδευτικός τουρισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοχή θεωρείται παγκόσμια πρωτεύουσα γεωλογικών φαινομένων με πλήθος απολιθωμάτων. Μάλιστα ο μεγαλύτερος χαυλιόδοντας του κόσμου από μαμούθ (μήκους 6 μέτρων) βρίσκεται στο Μουσείο Γρεβενών.
Η επίσκεψη στο Κτήμα συνδυάζεται με εξορμήσεις Canoe Kayak, ψαρέματος ακόμα και μεγάλων ψαριών, λατρευτικού τουρισμού στα γειτονικά Μετέωρα, ski στο κοντινό χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας κ.λπ.