ΘΗΡΑΜΑΤΑ

Η περιοχή της «Άνοιξης Γρεβενών Α.Ε.» είναι πλέον ένας ιδανικός βιότοπος για την άγρια πανίδα, ιδιαίτερα για τα αυτόχθονα είδη ζώων και αποδημητικών πτηνών, όπως μπεκάτσες, πεδινές πέρδικες, ορτύκια, φασιανοί, τρυγόνια, λαγοί και αγριογούρουνα.

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

Στο κτήμα ολοκληρωμένης διαχείρισης προσφέρουμε για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017 τα εξής θηράματα:

Μπεκάτσα – Scolopax rusticola
Ορτύκι – Coturnix coturnix
Τρυγόνι – Streptopelia turtur
Φάσσα – Columba palumbus
Φασιανός κολχικός – Phasianus colchicus
Πεδινή πέρδικα – Perdix perdix
Λαγός – Lepus europaeus
Πρασινοκέφαλη πάπια – Anas platyrhynchos
Πλατώνι – Dama dama (*)
Αγριογούρουνο – Sus scrofa (*)
Ζαρκάδι – Capreolus capreolus (*)

(*) Τα παραπάνω θηράματα θα είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της περίφραξης (θα ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση)

Επίσης, τα ποιοτικά θηράματα εμπλουτισμού προσφέρονται για την εκπαίδευση σκύλων.
Επικοινωνία στα τηλέφωνα: 6938 438629, 6949 016444 (Μιχάλης Στεργίου) email: info@anoixisfarm.gr

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Εκτός από το κυνήγι, το Κτήμα Άνοιξης Γρεβενών προσφέρεται για μια σειρά από δραστηριότητες, όπως κυνοφιλικές εκδηλώσεις, εκπαίδευση σκύλων, αθλητικές εκδηλώσεις κ.λπ. Το Κτήμα Άνοιξης Γρεβενών οργανώνει βιωματικά σεμινάρια προστασίας περιβάλλοντος, δασοπροστασίας, βελτίωσης βιοτόπων, βιολογικών καλλιεργειών και άλλων δρωμένων αναψυχής, που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Το κτήμα, σε ιδανικό υψόμετρο 650 μ. σε μια περιοχή με δρυοδάση, μακριά από βιομηχανίες και εντατικές καλλιέργειες με φυτοφάρμακα, προσφέρεται για την παραγωγή άριστων και μεγάλης ποικιλίας βιολογικών προϊόντων.
Σύντομα το κτήμα θα είναι σε θέση να αναπτύξει σειρά βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων.