ΤΟ ΚΤΗΜΑ

Τα τελευταία χρόνια ο προβληματισμός γύρω από την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος αυξήθηκε σημαντικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταφέρνουν να αντιληφθούν τις διαστάσεις της ρήξης του ανθρώπου με την ίδια τη φύση. Και φυσικά να αντιδράσουν. Από την άλλη, στη σύγχρονη εποχή ο πολιτισμός συνεχίζει να διατηρεί μέρος από τις «άγριες» ρίζες του.
Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος στη βαθιά καταγραφή στον κοινωνιολογικό «γενετικό κώδικα» των ανθρώπων, του κυνηγιού ως μέσου επιβίωσης των ανθρώπων και δημιουργεί την ανάγκη εκατομμυρίων κυνηγών να ασκήσουν το κυνήγι.

Μέσα στα πολλαπλά οφέλη των κυνηγετικών εξορμήσεων ή, διαφορετικά, αποδράσεων από τις πόλεις, συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτιστικές αξίες της θήρας, αξίες που ανανεώνουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Ωστόσο, το ίδιο το κυνήγι, όταν λαμβάνει ανεξέλεγκτη μορφή, αποτελεί μια δραστηριότητα που καταστρέφει τη βιοποικιλότητα. Είναι λοιπόν ανάγκη να ορίσουμε τα κριτήρια της ορθολογικής διαχείρισης της πανίδας.

Το κυνήγι σήμερα αποτελεί μια δραστηριότητα με χαρακτήρα κυρίως πολιτισμικό, περιβαλλοντολογικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό. Με αυτό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ασχολούνται περίπου 6.200.000 άνθρωποι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό ανάλογα με τον πληθυσμό που ποικίλλει από 5,89% στη Φινλανδία (300.000 κυνηγοί) έως 0,22% στην Ολλανδία (33.500).

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των κυνηγών είναι περίπου 250.000 και αντιστοιχεί στο 2% του πληθυσμού της χώρας μας (περιλαμβάνονται και οι περιστασιακοί κυνηγοί).
Για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτού του πληθυσμού αλλά και για μια ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος με την αρχή της λογικής της αειφορικής κάρπωσης, με μια ισορροπημένη διαχείριση των οικοσυστημάτων, είναι αναγκαία στις μέρες μας η δημιουργία Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών (ΕΚΠ).

Με τη λειτουργία ΕΚΠ επιτυγχάνουμε ικανοποίηση της ανάγκης άσκησης θήρας, αειφορικές καρπώσεις και προστασία της φύσης. Με την αναγκαστική ύπαρξη διαχειριστικού σχεδιασμού ο εμπλουτισμός με θηράματα είναι ορθολογικότερος και όσον αφορά τα πτηνά, είναι και μόνιμος στις γύρω περιοχές της ΕΚΠ λόγω της μικρής ή μεγάλης «δραπέτευσης» των θηραμάτων εμπλουτισμού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δίνεται και η δυνατότητα για δημιουργία θέσεων απασχόλησης προσωπικού και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας.

Οι συντελεστές του Κτήματος Άνοιξης Γρεβενών ίδρυσαν το 2009 την εταιρεία, με στόχο τη δημιουργία μιας ουσιαστικής γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση του.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Από τη σύστασή της, τα στελέχη της εταιρείας, με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού, ασχολήθηκαν κυρίως με την έρευνα και καταγραφή του θηραματικού πλούτου της περιοχής. Έγιναν πολλαπλές παρεμβάσεις σε σπορές και βελτίωση βιοτόπων και με μια σειρά από έργα όπως η πρώτη περίφραξη, η κατασκευή 3 παρατηρητηρίων, η διάνοιξη δρόμων πυροπροστασίας και άλλα έργα υποδομής. Η εξαετής μελέτη και προετοιμασία μάς οδήγησαν στην ασφαλή ημερομηνία έναρξης. Μετά την εξασφάλιση και της άδειας λειτουργίας η κυνηγετική σεζόν 2016-17 θα είναι η πρώτη οργανωμένη κυνηγετική περίοδος στην ΕΚΠ Άνοιξης Γρεβενών.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Από την 7η Απριλίου του 2016 με την απόφαση 47903/7-4-2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το Ανατολικό τμήμα του Ιδιωτικού Δάσους Ξηρού χαρακτηρίστηκε και κηρύχθηκε Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (ΦΕΚ Β΄ 1048/14-4-2016). Το Κτήμα, μετά τη 15η Ιουλίου, θα λειτουργεί επίσημα ως Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας το οποίο είναι υπό έγκριση.

Εκτός από τον τομέα του κυνηγιού, το Κτήμα Άνοιξης Γρεβενών έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα για τη διατήρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση ζωικών και φυτικών διατροφικών προϊόντων. Έμφαση δίνουμε για την ανάπτυξη των προϊόντων της περιοχής.

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει στην ανάπτυξη της ελληνικής βραχυκερατικής φυλής μοσχαριών και το κτήμα Άνοιξης Γρεβενών βρίσκεται στα τελευταία στάδια εμπορικών συμφωνιών με εμπορικές αλυσίδες για την ανάπτυξη προϊόντων διατροφής κυνηγιού και βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Στο πρότυπο αγρόκτημα, που βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η βασική μας επιδίωξη είναι να νιώσει ο άνθρωπος ξανά τις γήινες ρίζες του και να ανανεώσει την αίσθηση του φυσικού με έναν τρόπο ειλικρινή και ουσιώδη, που απευθύνεται σε κάθε πτυχή της προσωπικότητάς του.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Μια ανεπανάληπτη κυνηγετική εμπειρία, σε έναν αυθεντικό κυνηγότοπο μοναδικής ομορφιάς, με παράλληλη αξιοποίηση της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής με στόχο τη δημιουργία μιας σειράς διατροφικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και υψηλής διατροφικής αξίας και υγιεινής.